piątek, 20 kwietnia 2018
Imieniny: Czesława i Agnieszki

20 kwietnia 2018

Imieniny

  • Czesława i Agnieszki

21 kwietnia 2018

Imieniny

  • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha
 

Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady

środa, 18.09.2013 13:35

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zgodnie z Uchwała Nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w  Tczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach). Dopuszcza się zbieranie dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach odpadów wielkogabarytowych.

 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych - w poniedziałki
Przypominamy, że co tydzień mieszkańcy Tczewa maja możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych. Odpady te odbierane są w każdy poniedziałek, konieczne jest jednak wcześniejsze powiadomienie firmy śmieciowej.
Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zgłaszają taką potrzebę administratorowi, natomiast mieszkańcy domków jednorodzinnych bezpośrednio firmie śmieciowej: tel. 58 531 34 87.
Odpady te muszą być przez mieszkańców wystawione do krawędzi ulicy. Odpady wielkogabarytowe można również samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych..
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie przyjmuje bezpłatnie odpady  od mieszkańców miasta w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
PSZOK mieści się  na terenie ZUOS Sp. z o.o. bezpośrednio za budynkiem obsługi wagi przy ul. Rokickiej 5A.
Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie z nieruchomości zamieszkałych odpady
selektywnie zebrane, takie jak:
 - makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne
- metale
- opakowania wielomateriałowe
- opony
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady zielone
- leki i chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny
- odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 1m3, przy czy wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu odpadów niebezpiecznych).
 
PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Tczewa w ilościach, które wskazują
na ich domowe pochodzenie.
Oceny co do jakości i ilości dostarczonych odpadów dokonuje pracownik punktu.
Zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin znajdujący się na miejscu.
Punkt jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9-16
w soboty w godz. 8-13.
 
W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować z pracownikiem Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o .o. tel. 605 289 510, tel./fax:(58)532 83 72.
 
ELEKTROODPADY
Czym są elektroodpady oraz jak z nimi postępować przedstawia poniższy rysunek:
 
Ulotkę można pobrać  tutaj
 
 

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013