piątek, 20 kwietnia 2018
Imieniny: Czesława i Agnieszki

20 kwietnia 2018

Imieniny

  • Czesława i Agnieszki

21 kwietnia 2018

Imieniny

  • Feliksa i Anzelma

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha

Deklaracje, wzory wniosków

wtorek, 12.02.2013 09:17

Pobierz załączone pliki:

- Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)

Zachęcamy do zapoznania się:

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013